WIATR

iStock_000009741614Medium

Nasza oferta obejmuje kompleksowe przygotowanie realizacji projektów farm wiatrowych, począwszy od wyboru lokalizacji poprzez prowadzenie niezbędnych procedur administracyjnych i przyłączeniowych, a skończywszy na nadzorach inwestorskich na etapie budowy i rozruchu elektrowni. W skład świadczonych przez nas usług wchodzi:

Pełna obsługa procesu inwestycyjnego w zakresie prawnym, administracyjnym, wykonawczym i finansowym

  • Stworzenie koncepcji przedsięwzięcia
  • Zarządzanie działaniami deweloperskimi
  • Realizacja procedur planistycznych, środowiskowych, energetycznych oraz budowlanych
  • Przygotowanie dokumentacji i wniosków do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych/zgód/pozwoleń
  • Wykonanie profesjonalnych badań geologicznych

Ocena projektów oraz wykonanie audytów prawnych, technicznych, środowiskowych, finansowych oraz inwestycyjnych

Wycena i ocena ryzyka projektów wiatrowych, które zawierają ocenę ryzyka projektowego, wykonanie modeli i analiz finansowych oraz ocenę zakresu zwrotu z inwestycji

Zapewniamy reprezentowanie Inwestora przed organami administracji publicznej, a dodatkowo prowadzenie kompleksowych działań PR, związanych z przeprowadzeniem diagnozy społecznej i analizą potencjalnych konfliktów społecznych, w rezultacie opracowując plan konsultacji społecznych zapewniający właściwą i zrozumiałą formę komunikacji ze społeczeństwem.