Green Project Development (GPD) jest firmą doradczą, stworzoną z myślą o wsparciu przedsiębiorców oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego w kompleksowej realizacji procesu inwestycyjnego, a także planowaniu strategicznym. Pośrednicząc pomiędzy inwestorami a przedstawicielami administracji państwowej w zakresie wykonywania wszelkich opracowań środowiskowych, planów strategicznych, studiów i analiz oraz niezbędnej dokumentacji, umożliwiamy naszym Klientom skoncentrowanie się na działalności podstawowej, zapewniając jednocześnie kompleksową obsługę przedsięwzięcia na etapie jego planowania, realizacji i eksploatacji.