REALIZACJA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH

Naszym klientom oferujemy pełną obsługę procesu inwestycyjnego, rozpoczynając od znalezienia lokalizacji i stworzenia koncepcji przedsięwzięcia, poprzez zarządzanie jego procesem deweloperskim, realizację procedur planistyczno-budowlanych, energetycznych i środowiskowych, aż po uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację inwestycji, zapewniając dostosowanie jej wielkości, lokalizacji oraz przyjętych rozwiązań technologicznych do indywidulanych potrzeb klienta. Świadczymy również usługi związane z obsługą transakcji kupna-sprzedaży projektów inwestycyjnych.

Wykonujemy również audyty i  ocenę projektów pod kątem prawnym, technicznym, środowiskowym oraz finansowym i inwestycyjnym, specjalizujemy się w wycenie i ocenie ryzyka projektów, wykonanie modeli i analiz finansowych oraz ocenę okresu zwrotu z inwestycji,  spodziewanych stóp zwrotu oraz opcji finansowania.

Zapewniamy wsparcie procesu kupna/sprzedaży projektu oraz pozyskania finansowania, które obejmuje identyfikację i przedstawienie inwestycji, prowadzenie negocjacji ze sprzedającym/kupującym, przygotowanie umowy sprzedaży projektu oraz  wsparcie prawne podczas procesu zakupu/sprzedaży projektu.