Growing Money - Chart In Rise

Domeną Green Project Development (GPD) jest wsparcie zarówno podmiotów gospodarczych, jednostek organizacyjnych, jak i osób fizycznych w prowadzeniu procesów inwestycyjnych w branży szeroko pojętej ochrony środowiska, energetyki odnawialnej i infrastruktury.

GPD zatrudnia specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie z dziedziny zarządzania projektami, prawa, prowadzenia procedur administracyjnych, ochrony i inżynierii środowiska, analizy finansowej, a także inżynierów i specjalistów produkcji rolnej oraz inżynierów ogólnobudowlanych i energetyków. Na stałe współpracujemy również z wieloma uznanymi specjalistami oraz ekspertami praktykami, posiadającymi wysokie kompetencje merytoryczne i doświadczenie praktyczne w branży.

GPD specjalizuje się w obsłudze przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Oferujemy całościowe prowadzenie procesu inwestycyjnego, rozpoczynając od wyboru lokalizacji i stworzenia koncepcji przedsięwzięcia, poprzez zarządzanie jego procesem deweloperskim, realizację procedur planistyczno-budowlanych, energetycznych i środowiskowych, aż po uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizację inwestycji i obsługę porealizacyjną. Powierzając te zadania zespołowi GPD, nasi Klienci zyskują gwarancję, że parametry planowanego przedsięwzięcia, takie jak jego wielkość, lokalizacja czy zastosowana technologia będą dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Świadczymy również usługi związane z obsługą transakcji kupna-sprzedaży projektów inwestycyjnych.

Audyty projektów wiatrowych / biogazowi rolniczych / projektów fotowoltaicznych

Członkowie zespołu Green Project Development od 10 lat uczestniczą w realizacji projektów OZE na każdym etapie rozwoju – od planowania, poprzez realizację, eksploatację czy też sprzedaż. Doświadczenie w pracy przy projektach technicznych i ich aspektach prawnych, budowlanych, środowiskowych i energetycznych, pozwoliło nam doskonale poznać nie tylko polski rynek, lokalne realia, ale również oczekiwania inwestorów końcowych. W przygotowywanych przez siebie projektach współpracują z firmami europejskimi posiadającymi długoletnie doświadczenie przy projektach technicznych, aspektach prawnych, budowlanych oraz energetycznych.

Analiza opłacalności inwestycji

Plant Growing In Savings Coins - Investment And Interest Concept

Realizacja każdego projektu powinna być poprzedzona jego analizą finansową. Dla naszych Klientów tworzymy indywidualny model finansowy obrazujący rozwój i życie rozwijanego przez nich projektu. Pozwala nam to wyliczyć czas zwrotu z inwestycji, przewidywaną stopę zwrotu czy też możliwości finansowania dłużnego. Wieloletnia praktyka z zakresu przygotowywania harmonogramów i kosztorysów inwestycyjnych oraz ich nadzoru, konstruowania modeli finansowych i wyceny projektów gwarantuje najwyższą jakość świadczonych przez nas usług, zarówno w zakresie identyfikacji atrakcyjnych inwestycji, negocjacji z ich właścicielami, analizy projektu jak i realizacji transakcji kupna – sprzedaży.

Wsparcie procesu zakupu / sprzedaży projektu

Członkowie zespołu GPD uczestniczyli w procesie sprzedaży oraz zakupu kilkunastu projektów OZE o łącznej mocy ponad 1.000MW. Dzięki naszym doświadczeniom oraz znajomości rynku możemy wesprzeć Państwa podczas procesu zakupu projektów zarówno przy identyfikacji atrakcyjnych inwestycji, negocjacji z ich właścicielami, analizy projektu, jak i realizacji transakcji kupna-sprzedaży.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, m. in. w przeprowadzaniu przetargów, wyboru wykonawców i nadzorowaniu procesu budowlanego oraz negocjacji, przejmowania spółek i projektów czy w zakresie badania rynku, tworzenia strategii oraz dalszego rozwoju inwestycji.

Wsparcie Jednostek Samorządów Terytorialnych

Inwestycje z zakresu energii odnawialnej oraz ochrony środowiska to szansa na rozwój regionu, wzmocnienie jego gospodarczej pozycji i kształtowanie pozytywnego wizerunku obszaru przyjaznego inwestorom. Naszej firmie zależy na rozwoju gospodarczym każdego z regionów Polski i wzroście ich  potencjału. Chętnie wspieramy i współpracujemy z Jednostkami Samorządów Terytorialnych, pomagając zaspokoić ich potrzeby infrastrukturalne.

Z naszej strony oferujemy specjalistyczną obsługę w zakresie administracyjnym, projektowym oraz ekonomicznym, zapewniając satysfakcjonujące wyniki i działanie na rzecz mieszkańców.