SŁOŃCE

fotowoltaika green project developmentGPD świadczy usługi kompleksowego przygotowania i prowadzenia  procesu realizacyjnego inwestycji w instalacje farm fotowoltaicznych począwszy od przeprowadzenia analiz technicznych i finansowych, przez projekty techniczne, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń, wybór materiałów, nadzór nad pracami realizacyjnymi, na uruchomieniu farmy kończąc. Na życzenie naszych klientów GPD może prowadzić i nadzorować wybrane etapy inwestycji.

Przeprowadzenie procesu deweloperskiego przez profesjonalny zespół jest gwarancją szybko i prawidłowo zrealizowanej inwestycji, która przez wiele kolejnych  lat będzie przynosić inwestorowi zyski.  Specjaliści GPD zapewniają najwyższą jakość usług deweloperskich, poprzez wsparcie Klientów przy ocenie potencjalnej lokalizacji pod farmę fotowoltaiczną poprzez ocenę nasłonecznia, określenie warunków technicznych, określenie potencjału energetycznego oraz możliwości odprowadzenia wyprodukowanej energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.